Priser

Höstgruppen 2020  

Kostnad: 2495 kronor

Begränsat antal platser, max 12.

Anmälan till info@magstarkt.com 

För att delta i våra aktiviteter behöver du godkänna hur vi hanterar dina kontaktuppgifter samt anteckningar. När du bokar en kurs hos oss så kommer du hamna i vårt kundregister med ditt namn, adress, telefonnummer, e-post och ibland även personnummer för att vi ska uppfylla skatteverkets regler för debitering och för att vi ska kunna nå dig om vi behöver ställa in.

Vi använder din e-postadress eller telefonnummer för att nå dig om det finns behov av det. 

När du bokar en kurs för vi vid behov anteckningar om dig. Detta gör vi när vi ses och det är för att kunna ge dig bra råd under hela kursens gång och för att eventuellt kunna följa upp dig på ett bra sätt om det behövs.

Vi använder alla till buds stående medel för att skydda dina uppgifter och lagra dem säkert! Om du inte begär något annat så spar vi anteckningarna i max tio år efter att du varit hos oss sista gången. Detta för att lättare kunna hitta rätt behandling om du återkommer vid ett senare tillfälle.

Du har alltid rätt att begära utdrag från dessa anteckningar samt att få alla eller delar av uppgifterna borttagna.

Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part (som t ex ett annat företag). Enligt våra yrkesförbunds etiska regler arbetar vi under tystnadsplikt.

Du har möjlighet att klaga till Datainspektionen om du bedömer att vi bryter mot GDPR.